תקנון האתר

ברוכים הבאים ל http://miacosmetics.co.il (להלן: “האתר“). האתר מופעל ע”י  (ע.מ: )  (להלן: “הנהלת האתר” ו/או “החברה“).

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, בין היתר מוצרים לטיפול ושיקום השער, פן, מסלסלים, מחליקים ועוד מוצרי קוסמטיקה למכירה (להלן: “המוצרים“).

 1. כללי
 1. למונחים הבאים יהיו המשמעויות הבאות בהתאם לתנאי השימוש:
 1. האתר” – אתר Miacosmetics  נתמך על ידי הנהלת האתר תחת הכתובת http://miacosmetics.co.il
 1. הנהלת האתר” – Miacosmetics היא עוסק מורשה, מספר , שכתובתו היא .
 1. מידע אישי” – כולל מידע אודות המשתמש כגון שם ומשפחה מלאים, כתובת דוא”ל, מין, גיל, תאריך לידה, מדינה, כתובת, מספר תיבת דואר, מספר טלפון, מספר תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי.
 1. משתמש” – מבוגר מעל גיל 18 שמשתמש באתר, מישהו מתחת לגיל 18 לאחר שקיבל את הסכמת הוריו או האפוטרופוס שמשתמש באתר, ומי שביצע את הרכישה דרך האתר וקיבל את אישור האתר להשלמת העסקה.
 1. המלצה” – המלצה על מוצרים מהאתר.
 1. עסקה” – השלמת רכישת המוצר ומסירתו ללקוח.
 1. מוצר” – כולל מוצרים ו / או שירותים שונים
 1. מטרות אתר” – האתר מספק שירותי מסחר אלקטרוני ועסקאות אלקטרוניות באינטרנט בתחום הקוסמטיקה.
 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 1. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 1. הנהלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
 1. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 1. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות“), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 1. הנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 1. שירותי האתר
 1. Miacosmetics הינה פלטפורמה למכירת מוצרי קוסמטיקה לקהל המשתמשים אונליין.
 1. צפייה וגלישה בתכנים שונים, קניית מוצרים ו/או קבלת שירותים, שיתוף ושליחת מוצרים מהאתר על ידי המשתמש לחבריו ומכריו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.
 1. הוספת חוות דעת למוצרים ו/או לתכנים באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע אם להציג חוות דעת, אם בכלל, והאם היא תוצג באתר ו/או בפלטפורמה אחרת, לפי שיקול דעתה.
 1. שיתוף מוצר באמצעות רשתות חברתיות.
 1. הרשמה לדואר ישיר לקבלת מידע הכולל בין היתר מידע שיווקי ופרסומי בדואר אלקטרוני והודעות טקסט מהחברה.
 1. החברה רשאית לשלוח למשתמש פרסומות ו/או הצעות לרכישת מוצרים בצורות, סוגים וכמויות ביחס למוצרים המוצעים באתר החברה כפי שהיא מוצאת לנכון, לפי שיקול דעתה.
 1. משתמש המחליט בעתיד שלא לקבל דואר נוסף מהחברה יכול לצאת מרשימת התפוצה באמצעות סימן “הסר” בכל דואר.
 1. החברה, עובדיה, סוכניה, דירקטורים וצדדים שלישיים המספקים את התוכן לא מתחייבים שהשימוש באתר יהיה ללא כל הפרעה או תקלות או טעויות, או אספקת השירות ללא הפרעה.
 1. קבלת תנאי השימוש
 1. שימוש באתר Miacosmetics על ידי הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון ו/או קנייה דרך האתר, כל אחד מהם מחויב להסכים לתנאים הבאים, אשר נקבעו על ידי חברת Miacosmetics.
 1. אם אינך מסכים לתנאים הבאים (“תנאי שימוש“), עליך להימנע משימוש באתר.
 1. כל שימוש באתר פירושו שאתה מודע לתנאי השימוש ומקבל כל אחד מהם, ולשם כך אתה או כל מי מטעמך לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד חברת Miacosmetics, עובדי החברה, סוכניה, או כל מי שמטעמם, למעט טענות הקשורות להפרת התחייבויות החברה בהתאם לחוקים המקומיים.
 1. Miacosmetics שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך כל שינוי בתנאי השימוש חל רק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר הודעה על שינוי זה.
 1. הרשמה לאתר
 1. Miacosmetics שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרישום לכל משתמש לפי שיקול דעתה.
 1. הרשמה באתר ויצירת חשבון וסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לאדם אחר.
 1. על המשתמש להזין פרטים אישיים תקפים ומעודכנים.
 1. יצוין כי מתן מידע כוזב הינה עבירה שעליה החוק ייתן את הדין.
 1. על המשתמש לעדכן את כל המידע בחשבונו בכל עת, לרבות כתובת הדוא”ל ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי הרשום במערכת אצלנו או חשבון ה- PayPal.
 1. בעת ההרשמה לאתר ואחרי ביצוע ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור על פרטי הרישום ותעודת הזהות.
 1. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
 1. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.
 1. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
 1. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
 1. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
 1. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
 1. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. על המשתמש לאבטח את הסיסמה באתר באופן אישי. משתמש באתר אחראי באופן מלא לכל פעולה שננקטה מחשבונו. Miacosmetics אינה אחראית לכל נזק שנגרם כתוצאה מגניבת הסיסמה של המשתמש עקב הזנחה בשמירת הסיסמא.
 1. המשתמש מצהיר כי יש לו את היכולת החוקית על פי החוק להשתמש באתר זה (לקנות או למכור) בהתאם לחוק. השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי. מכיוון שהמשתמש פחות מ -18, הוא צריך לבקש מהוריו או האפוטרופוס החוקי רשות לפני השימוש באתר, וכאשר הוא משתמש באתר, בזה הוא מודיע ​​כי הוא קיבל אישור מהוריו או האפוטרופוס החוקי לאחר שקראו בעיון את תנאי השימוש. אחריות על השימוש והמעקב אחר השימוש באתר במקרה שמשתמש מתחת לגיל 18 נופלת על ההורה או האפוטרופוס החוקי בלבד, והחברה מסירה מעצמה את כל האחריות הנוגעת לכך.
 1. רכישת מוצרים באתר
 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת.
 1. מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 1. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 1. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 1. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 2. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 1. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: “ההזמנה“) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
 1. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 1. תנאי תשלום
 1. ההרשמה לאתר הינה בחינם.
 1. המחירים המוצגים באתר הינם כוללים מע”מ (?), אלא אם כן צוין אחרת בבירור.
 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל- (WWW.PAYPAL.COM) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
 1. מצוין כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכל התנאים המוזכרים ב- PayPal כמפורט באתר www.PayPal.com. Miacosmetics אינה צד להסכם בין המשתמש ישירות עם PayPal. וכיוצא מזה, היא אינה אחראית על השימוש ב- PayPal.
 1. כל תשלומי המס החלים על בית העסק והקונה חלים עליהם בלבד, וחברת Miacosmetics לא תישא בכל מס בגין עסקאות שבוצעו דרך האתר.
 1. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 1. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
 1. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 1. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 1. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 1. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 1. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל  או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
 1. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 1. אספקה והובלת המוצרים
 1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 1. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
 1. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות דואר רשום ותוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח.  
 1. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 1. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 1. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 1. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.
 1. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
 1. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות  יחייבו את הלקוח.
 1. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
 1. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאל. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
 1. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
 1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
 2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
 1. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
 1. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 1. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
 1. ביטול רכישה מצד המזמין
 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור: ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל
 1. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 1. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
 2. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
 1. ביטול רכישה מצד הנהלת האתר
 1. הנהלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 1. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 1. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 1. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 1. נטילת אחריות
 1. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש, כתוצאה מגלישה באתר ו/או שימוש בשירותי האתר. משתמש האתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.
 1. מידע באתר נחשב לציבורי ואין להתפרש עליו כהמלצה לרכוש מוצר מהחברה.
 1. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות שגיאות תוכנה ו/או חומרה כלשהן, אשר נגרמות למשתמש על ידי השימוש באתר.
 1. בכל מקרה החברה אינה נושאת בכל נזק העולה על שווי המוצר המבוקש ו/או שנרכש.
 1. איחור או שליחת מוצר שגוי בהזמנה מעניקה לקונה את הזכות לבטל את ההזמנה.
 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 1. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 1. קניין רוחני
 1. האתר הוא בבעלותם הבלעדית של Miacosmetics, והינם הבעלים על זכויות יוצרים וסימני מסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר כולל: שמות מסחריים, עיצובים גרפיים, תמונות, עיצובים וטקסטים ככלל.
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 1. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 1. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם http://miacosmetics.co.il של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 1. חל איסור מוחלט על שכפול, הפצה, העברה ופרסום של עבודות נגזרות, הקמת קישור, ניצול או שימוש לרעה של זכויות קניין רוחני בכל צורה שהיא, כולה או חלקה, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 1. כל הפרה של סעיף זה עשויה להביא לפגיעה בזכויות הקניין הרוחני באופן העלול להטיל עבירה ועונשים פליליים או אזרחיים.
 1. המשתמש אינו רשאי לפרסם או להשתמש בחומר זכויות יוצרים כלשהו, ​​סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא אישור בכתב מבעל הזכויות. Miacosmetics לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא ביחס להפרת זכויות הקניין הרוחני שביצע הלקוח על ידי פרסום הדברים באתר.
 1. Miacosmetics שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר זכויות קניין רוחני המוצגות באתר ו/או ברשתות החברתיות של Miacosmetics.
 1. הלקוח נותן לחברה בהסכמתו הלא בלעדית, שאינה מוגבלת בזמן ובמרחב לשימוש, להעתקה, לפרסום, לשינוי, להתאמה, לתרגום ולהפצה של תוכן שפורסם באתר (כולו או חלקו), וכוללת את פרסום התכנים הללו בתקשורת ו / או רשתות חברתיות.
 1. פעילות אסורה
 1. הפעילות והשימוש באתר כהגדרתם להלן אסורים בהחלט:
 1. פרסום מוצר באתר לא יהיה שקרי, מטעה או לא מדויק.
 1. אסור לכל פעילות הקשורה להונאה, מכירת טובין או כל פעילות בלתי חוקית אחרת.
 1. אסורה כל פעילות המפרה את זכויותיהם של צדדים שלישיים כגון סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא.
 2. כל פעילות המפרה את פרטיותו של אדם כלשהו, ​​כמפורט במדיניות הפרטיות של אתר זה, אסורה.
 1. כל פעילות הכרוכה בהכפשת מוניטין של אדם, השמצת או הטרדה של אדם כלשהו, ​​פעילויות הפוגעות או שעלולות לפגוע במוניטין של החברה באופן ישיר או עקיף, או לשמצה את החברה וכדומה, אסורות.
 1. אין לפרסם מודעות שמכילות תוכן פורנוגרפי או פוגעני.
 1. חל איסור לפרסם או למכור מוצר בו אדם אחר רשאי להשתמש בו לצרכי פירטיות, נזק או פעילות בלתי חוקית במערכות מחשב, העברת נתונים או גניבת המידע האישי של המשתמשים.
 1. אסור להזכיר את אתר Miacosmetics באתר אחר או הפניית קישור מאתר Miacosmetics לאתר חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייב אותו להיות מחוייב כחוק.
 1. Miacosmetics רשאית לבטל או לתקן כל פרסומת באתר, לפי שיקול דעתה.
 1.  Miacosmetics שומרת לעצמה את הזכות שלא להסכים לניסוח של פרסומת בלתי הולמת ו/או שאינה עומדת בקריטריונים של האתר.
 1. חל אסור על המוכר להעביר קישור המודעה מאתר Miacosmetics לאתר אחר, לא ככתב ולא כתמונה. מספר הטלפון יפורסם רק בשדות אנשי הקשר המיועדים ולא בטקסט החופשי
 1. המשתמש מאשר כי Miacosmetics הוא בעל מוניטין מקצועי בתחום עבודתו ומתחייב שלא לפגוע במוניטין שלו בשום דרך.
 1. סודיות של מידע פרטי
 1. המשתמש אינו מחויב כלל לספק לחברה ו/או לאתר את המידע הפרטי; המידע הפרטי מועבר על ידי המשתמש מרצונו החופשי.
 1. מידע הנדרש לצורך השגת יעדי האתר, כולו או חלקו, על מנת לאפשר למשתמש ליהנות מהשירותים הניתנים באתר.
 1. מידע זה יאפשר למשתמש להשלים את העסקה ולרכישת המוצר ושליחתו עד לצרכן. בנוסף, המידע הפרטי יאפשר לחברה, בין היתר:

(א) שמירה ותיעוד ההזמנה שנעשה על ידי המשתמש באתר ו/או בכל מקום אליו מחוברת החברה.

(ב) לסקור את ההתנהגות וההעדפות של הצרכנים;

(ג) לספק הצעות למשתמש לגבי שירותים ומוצרים. ההצעות יימסרו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעה בכתב (SMS).

 1. החברה מתחייבת שלא להעביר את המידע הפרטי ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי, למעט לצדדים שלישיים כדלקמן:

(א) חברת האשראי;

(ב) צד ג’ שמעביר את המוצר לצרכן ו/או משתתף בהובלת המוצר לצרכן;

 1. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 1. פרטי כרטיס האשראי לא יאוחסנו במאגר המידע של החברה והם יועברו לחברת האשראי בלבד.
 1. המידע הפרטי נכלל במאגר המידע של החברה.
 1. משתמש רשאי לבקש את הסרת המידע שלו ממאגר הנתונים של החברה על ידי שליחת בקשה באמצעות דוא”ל לחברה.
 1. עם קבלת בקשה למחיקת מידע פרטי, החברה מוחקת את המידע הפרטי אודות המשתמש ומודיעה למשתמש כי המידע הפרטי נמחק.
 1. פרטי עסקאות באתר ופרטי ההזמנה עבור מוצר באתר, כולל פרטי אישיים, יישלחו באמצעות פרוטוקול SSL מוצפן למחשב לעיבוד הנתונים של החברה.
 1. המידע יימסר לחברה וישמר במאגר שברשותה על מנת לעמוד ביעדי החברה ביחס לשירותיה.
 1. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 1. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 1. אחר
 1. כותרות הסעיפים מיועדות לנוחות ולהדרכה בלבד, ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.
 1. כל זכות או תמיכה מ- Miacosmetics על פי תנאי השימוש אינה גורעת את החברה מכל זכות או תמיכה אחרת העומדת לרשותנו על פי החוק.
 1. תנאי שימוש אלה אינם מהווים חוזה לטובת צד ג’ ואינם מקנים שום זכות לצד שלישי.
 1. כל ויתור או בקשת הארכה על ידי חברה Miacosmetics לא נחשב לוויתור על זכויותיה בתנאי השימוש או על פי כל דין, והיא אינה תהווה תקדים לכל מקרה אחר, ואינה משפיעה על מימוש זכויותיה בשום עת.
 1. החוק החל על אירועים ותנאי שימוש באתר הוא רק על פי החוק הישראלי. ניתנת הרשאה בלעדית לדון בכל טענה או בקשה ביחס לתנאי שימוש אלה בבית המשפט המוסמך בלבד.
 1. אי בדיקת אחד או יותר מתנאי תנאי השימוש לא ישפיע על תוקף תנאי השימוש בכללותו. סעיף לא חוקי או שאינו ניתן לאכיפה יוחלף בסעיף תקף קרוב יותר לסעיף המקורי שהוא מחליף, ככל שמתיר בחוק.
 1. ההודעות יישלחו ל- Miacosmetics באמצעות אימייל כמפורט באתר, בכתובות המוזכרות לעיל בתנאי השימוש או דרך מספר הטלפון המצוין בדף הראשי של האתר. ההודעה תיקבע כהודעה 24 שעות לאחר שליחת הדוא”ל, למעט כאשר המשתמש יקבל הודעה המציינת שכתובת הדוא”ל אינה נכונה.
 1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 1. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
 1. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 1. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 1. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
 1. דין ושיפוט
 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 1. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בירושלים הסמכות הבלעדית לדון בה.
 1. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

מדיניות משלוחים והחזרות

תקנון ביטול עסקה

על פי חוק הגנת הצרכן, קיימת חובה על העוסק להשיב לצרכן את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול וכן להפסיק חיובים עתידיים.

לגבי דמי ביטול והשבת המוצר, קיימת בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן קיימת הבחנה בין:

ביטול בשל פגם, אי התאמה או אי אספקה במועד – במקרה זה לא ניתן לגבות מהצרכן דמי ביטול, ועל העוסק לאסוף את המוצר במקום בו נמסר לצרכן. התניית השבת התמורה בהחזרת המוצר על ידי הצרכן אינה חוקית.
לבין ביטול מכל סיבה אחרת -אז יוטלו על הצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם וכן חיוב על הצרכן להחזיר את המוצר לעוסק במקום העסק. ככל שקיימת חובה על הצרכן להחזיר לעוסק את המוצר יש להדגיש כי חובת העוסק בהשבת הסכום הכספי ששולם והפסקת חיוב עתידי הן חובות הדדיות.
בהתאם לתקנון הודעת ביטול עסקה תינתן ע”י הלקוח בדרכים הבאות * טלפון הזמנות 0544282890 או 0526284830 * * מייל : [email protected] *

במידה והעוסק לא עמד בזמן האספקה המובטח, והצרכן מעוניין לבטל את העסקה על פי חוק, לא ניתן לגבות מהצרכן דמי ביטול (וככל שהמוצר הגיע לבסוף, על העוסק לקחת אותו במקום שבו נמסר לצרכן).מעבר לזכות הביטול על פי החוק, לצרכן אף עומד סעד אזרחי של ביטול העסקה מכוח סעיף 32 לחוק הגנת הצרכן או מכוח חוק החוזים הכללי.

אספקת המוצרים ומדיניות החזרות:

 1. מיה קוזמטיקס – חנות לטיפוח השיער תפעל לספק את המוצר בהתאם לתנאי המכירה/אספקה הנקובים בעת הזמנת המוצר וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי , המחירים באתר כוללים מע”מ.
 2. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה הזמנת המוצרים ואספקתם תתבצע בצורה הזו כל הזמנה המגיעה עד השעה 12 ביום ההזמנה ביום שהוא הינו יום עסוקים א-ה למעט ערבי חג וימי חג תצא למשלוח מיד ביום העסקים שלאחר מכן במידה ואושרה הקניה והמוצר נמצא במלאי.
 3. בנסיבות בהן האיחור נגרם בשל רשלנות בית העסק, לצרכן תעמוד הזכות לבטל העסקה ולקבל מלוא התשלום ששילם, או להמתין לקבלת המוצר, על פי בחירתו.
 4. דמי המשלוח אינם כלולים בעלות המוצר המוצג הם ישולמו ע”י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצרים לעלות המשלוח היינו: משלוח עד הבית לכל ישובי מדינת ישראל 30 ש”ח כולל מעמ איסוף עצמי *חינם , הלקוח יוכל לבחור בין משלוח המוצרים משלוח ע”י דואר שליחים חברת DTDC או איסוף עצמי.
 5. לקוח שירצה לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש באשר לתאום מועד מיה קוזמטיקס 0544282890/05262824830רחוב גורג אדם סמית 6 ירושלים, מוסכם, כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
 6. הזמנה שגויה אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים, מיה קוזמטיקס – חנות לטיפוח השיער לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחנות בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידך, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. לכן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים יש למלא את הפרטים הבאים בתהליך ההזמנה: פרטי המזמין (כולל שם מלא, מספר ת.ז., כתובת ומספרי טלפון), כתובת למשלוח החבילה, צורת המשלוח המועדפת, ופרטי כרטיס האשראי.
  מיה קוזמטיקס – חנות לטיפוח השיער מבצעת בדיקות סדורות של פרסום מחירי האתר במידה ונפלה טעות ומחיר המוצר המפורסם אינו תקין רשאית מיה קוזמטיקס – חנות לטיפוח השיער ליידע את הלקוח ולתקן טעות זו באתר הלקוח יוכל לבחור בין ביטול העסקה או לחילופין הסכמה על המחיר המתוקן.
  רישומי המחשב של הנהלת החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  כתובת החנות שהיא הבעלים של האתר לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר הינה מיה קוזמטיקס . נייד -0526284830 נייד גימי 0544282890.
  תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 01.11.2021 וניתן לשינוי בכל עת ע”י הנהלת החנות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  הנהלת החנות מאחלת לך קנייה מהנה!
Shopping Cart
נתקלתם בבעיה? כתבו לנו עכשיו!
דילוג לתוכן